CONSULTES SOBRE EL PILOTATGE DE LA PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA - Termòmetre Lingüístic -

http://blogs.iec.cat/scp/wp-content/uploads/sites/13/2014/02/PCLguiamestre.jpeg

Heu acceptat de fer el pilotatge d’aquesta prova de

diagnòstic pedagògic de competència lingüística i pronòstic

de l’amplitud

de llengües apreses que denominem Termòmetre Lingüístic (TL). Agraïm la confiança que feu en la Societat Catalana de Pedagogia (SCP) filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Sou 41 escoles ben repartides per Catalunya que ateneu més de 1.900 infants de 5 anys d’edat.

El projecte inicial d’elaborar una prova per a infants de 5 anys d’edat ens el vàrem plantejar a la SCP ja el 2005 sobre l’ensenyament de la llengua, l’ensenyament de les diverses llengües segons progressió de dificultat i segons previsió de capacitat de cada infant i amb perspectiva de plurilingüisme personal . Si l’infant tenia bona capacitat i havia d’aprendre quatre llengües, calia articular i ordenar els aprenentatges. Era necessari un diagnòstic previ de la competència lingüística i un pronòstic per a una millor orientació personalitzada.

Vegeu Revista Catalana de Pedagogia, vol. 6 http://blogs.iec.cat/scp/publicacions/revista-catalana-de-pedagogia/  en conjunt i particularment articles

d’Stegmann,  http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000064%5C00000065.pdf  

i de Teixidó,  http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000064%5C00000067.pdf

 

Vegeu així mateix els programes de comunicació europea EuroCom

EuroComRom, EuroComGer, EuroComSlav

http://www.eurocom.uni-frankfurt.de/spanish/compact/BIN/start.htm

Espai  obert  preguntes sobre el pilotatge de la Prova de Competència Lingüística TL

Hi podeu escriure les vostres consultes i estarem atents a respondre-us confiant que els aclariments serveixin a tots.

ENREGISTRAMENTS EN CENTRES

Enregistrament de l’aplicació amb infants de 5 anys d’edat.

Escola Elisa Badia de Barberà del Vallès.

L’aplicació la fa Maria-Eulàlia Palau, de l’equip de recerca elaborador de la prova.

Essent una primera aplicació no l’ha feta la mestra habitual que també hi era present.

 

TLaplicacio1MEP    

Cliqueu damunt la imatge per veure el vídeo

                        

Views: 150

Reply to This

Replies to This Discussion

La PCL-TL serà també vàlida en variants del català: valencià, balear i en aranès? MTP

El Termòmetre Lingüístic és una eina de diagnòstic pedagògic que ens ha de proporcionar  informació per a l´orientació de tots els infants de les terres de llengua catalana. Caldrà anar introduint les modificacions necessàries per aconseguir  que aquesta eina aculli la totalitat de l´alumnat que parla qualsevol de les variants de la llengua catalana.

R+D+I : la Societat Catalana de Pedagogia ha elaborat  recerca (investigació científica) i desenvolupament (creació de materials). La tercera part, la de la innovació (modificació de pràctiques), ha de venir de dins dels centres. Si la recerca i el desenvolupament ocasionen que s´estengui el diagnòstic pedagògic de la competència lingüística als 5 anys d´edat amb perspectiva d´ordenar i articular els aprenentatges de llengües, podrem parlar d´innovació.

Resulta evident que si les habilitats lingüístiques es  van adquirint  com a conseqüència d´un procés educatiu que té lloc en un context sociolingüístic determinat, el diagnòstic pedagògic ha d´estar dissenyat tenint en compte tot el context social i lingüístic on es desenvolupa aquest procés.

La futura incorporació d´escoles de territoris de parla valenciana, balear o aranesa a propers pilotatges, ens permetrà seguir treballant per tal que el TL  doni resposta a la realitat lingüística de més infants.Martí Teixidó ha dit:

La PCL-TL serà també vàlida en variants del català: valencià, balear i en aranès? MTP

Reply to Discussion

RSS

Forum

La ciència dels electrodomèstics

Started by Future Learning (UB) in Títol exemple Mar 4, 2015.

CONSULTES SOBRE EL PILOTATGE DE LA PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA - Termòmetre Lingüístic - 2 Replies

Started by Carme Rider Serra in Títol exemple. Last reply by Carme Rider Serra May 21, 2014.

Events

Groups

© 2017   Created by Pere Marquès Graells.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service