EDUCACIÓ I PEDAGOGIA. Marquem camí per 2013

Educar amb pedagaogia
(xiiit, educació no és pedagogia)
conèixer amb bases científiques que  aporten la psicologia, la bioneurologia, la sociologia
decidir les finalitats de l'educació amb reflexió filosòfica, legitimitat social i consens polític
actuar amb seguretat i consciència de les limitacions i sobretot amb creativitat que suscita i enthusiasma.
pedagogia = enginyeria social per a projectar l'educació, guiar l'aprenentatge i avaluar els resultats

No hi ha incompatibilitat entre
socialització (Homeros, Durheim): transmetre els valors revisats de la nostra cultura
culturalització (Platon, Spranger) nivell i exigència de coneixements i pràctiques culturals
desenvolupament personal (Rousseau,  Claparède) evolució natural segons aptituds i interessos
És complementarietat necessària, cal saber mantenir la tensió equilibrada i compensar la tendència a desviació. És aprendre a viure plenament els tres estats psicològics del jo: pare, adult, nen (Anàlisi Transaaccional), antropologia tridimensional (σομα, ψυχή, πνεûμα), la trinitat cristiana i també la trimurti hindú (pare, fill, amor com a relació).
Ni educació amb el càstig, ni educació melíflua. Infants i joves necessiten ser compresos, sí, però necessiten ser exigits i, al capdavall, valoren mestres i professors si els aporten quelcom a la seva vida, no si els deixen fer en tot moment doncs així no els deixen ser. Després de l'esforç, amb l'acció assolida s'activa la dopamina (ganes de fer més) i les endorfines (gratificació d'haver fet).
Vegem si no fan esforç aquests infants tirant de la corda... i que bé s'ho passen!.
educar = comprendre + exigir

Views: 28

Reply to This

Forum

La ciència dels electrodomèstics

Started by Future Learning (UB) in Títol exemple Mar 4, 2015.

CONSULTES SOBRE EL PILOTATGE DE LA PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA - Termòmetre Lingüístic - 2 Replies

Started by Carme Rider Serra in Títol exemple. Last reply by Carme Rider Serra May 21, 2014.

Events

Groups

© 2017   Created by Pere Marquès Graells.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service