A les ILLES BALEARS han de mantenir per a tots els infants la llengua catalana i no millorarà l'anglès per repartir l'ensenyament de les llengües a tres terços.

Els donem suport. El decret és una enganyifa. No té cap fonament ni en neuropsicologia ni en didàctica.

Consellera d'Educació de la CAIB:

SOL·LICITAM la derogació del Decret de Tractament Integrat de Llengües

Els sotasignants sol·licitam la derogació del Decret del tractament integrat de llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears

Davant l’aprovació per part del Govern de les Illes Balears del Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears, els sotasignants volem manifestar el nostre rebuig a aquest Decret i sol·licitam que sigui derogat, entenent que:

1.- Imposa impartir assignatures troncals en llengua anglesa sense una preparació prèvia adequada, ni per part dels alumnes ni per part del personal docent, la qual cosa implicarà una minva en l’estudi del contingut específic de cada matèria i, en conseqüència, un endarreriment respecte a altres comunitats.

2.- Es fa una implantació precipitada, improvisada i generalitzada de l’ensenyament en anglès per part de professorat no preparat, sense materials adequats, en classes massificades i sense recursos específics.

3.- S’exigeix el nivell B2 d’anglès per impartir classes en anglès, quan aquest nivell només capacita per mantenir converses de caire no formal segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües; per fer classes en llengua anglesa és necessari el nivell C1 (per fer classes en llengua catalana sempre s’ha exigit el nivell C).

4.- En cap moment s’ha valorat ni avaluat el nivell actual d’anglès de l’alumnat. Quan es diu que es vol millorar la seva competència en aquesta llengua estrangera és, precisament, perquè el nivell actual no és suficient. Com se suposa, doncs, que han de seguir classes no ja d’anglès, sinó de matèries troncals en anglès?

5.- No s’ha escoltat en cap moment ni els tècnics ni els professionals de la matèria, ni tampoc s’han consultat els departaments didàctics ni la Universitat a l’hora d’elaborar aquest Decret per part de la Conselleria i, amb això, s’ha dictat una normativa incoherent amb un calendari d’aplicació inassumible, que ha creat desconcert i malestar als centres, farà augmentar les desigualtats dins les aules i impossibilitarà el tractament adequat de les diferents necessitats educatives dels alumnes.

6.- Suposa un retrocés de la nostra llengua als centres i deixa sense efectes, per la via del Decret, la Llei 3/1986 de Normalització Lingüística de les Illes Balears (aprovada per tots els partits polítics), ja que en contradiu l’article 1, que estableix que s’ha d’assegurar el coneixement i l’ús progressiu del català com a llengua vehicular en l’àmbit de l’ensenyament.

7.- S’incrementarà la despesa econòmica que hauran d’assumir les famílies (que en molts de casos viuen una crítica situació econòmica), ja que s’hauran de comprar llibres de text nous pel fet d’impartir-se les classes en llengües diferents a les dels actuals llibres de text, i deixarà de tenir efectivitat l’estalvi que suposen els projectes de reciclatge de llibres que hi ha a molts de centres, sense que aquesta qüestió estigui inclosa en el Decret.

8.- La majoria dels pares tampoc no estan preparats per ajudar els fills en les assignatures que s’impartiran en anglès (matemàtiques, ciències socials, ciències naturals, etc).


És per tot això, que demanam que es derogui el Decret esmentat, ja que creiem que la seva aplicació, en cap cas, ajudarà els nostres fills a millorar el seu rendiment acadèmic, ni tampoc possibilitarà l'aprenentatge de la llengua anglesa de forma adequada, ans al contrari, empitjorarà de forma molt clara el seu aprenentatge en conjunt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquesta acció està coordinada per la Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA) actua a l’àmbit territorial de les Illes Balears. Conformen la Confederació: FAPA Mallorca, FAPMA Menorca, FAPA Eivissa i FAPA Formentera.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Us informem que en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades s'incorporaran a un fitxer de titularitat i responsabilitat de la FAPMA de Menorca. Aquestes dades es faran servir exclusivament per a mantenir-vos informat de la campanya objecte de la recollida de signatures. Els usuaris poden exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació i/o comunicar el seu desig de no rebre informació sobre la campanya, mitjançant un missatge de correu electrònic a fapmamenorca@gmail.com.


 

Views: 6

Comment

You need to be a member of Societat Catalana de Pedagogia to add comments!

Join Societat Catalana de Pedagogia

Forum

La ciència dels electrodomèstics

Started by Future Learning (UB) in Títol exemple Mar 4, 2015.

CONSULTES SOBRE EL PILOTATGE DE LA PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA - Termòmetre Lingüístic - 2 Replies

Started by Carme Rider Serra in Títol exemple. Last reply by Carme Rider Serra May 21, 2014.

Events

Groups

© 2017   Created by Pere Marquès Graells.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service