EDUCACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA PER ALS MÉS PETITS

 


 
 
Arran de la crisi financera  i amb l´objectiu de formar a les noves generacions per tal de no  concórrer en els mateixos errors que la generació anterior,  Barrio Sésamo  presenta, en col.laboració  amb el PNC Bank, una iniciativa que porta per nom  " Para ti, para mi, para luego "  i que consisteix en una sèrie de vídeos, material didàctic ,  guies per als educadors i guies per als pares . Aquests materials, que es troben online a http://www.sesamestreet.org/parents/topicsandactivities/toolkits/save  en  castellà  i en anglès,  pretenen ser una eina de transmissió de valors de consum responsable: des de la funció  dels diners  a la manera de gastar-los, estalviar-los  i compartir-los.

Cal donar als nostres infants aquesta formació? potser més que aquest tipus de formació, el que necessiten els nens  és un model adult que  tingui interioritzat  valors de solidaritat  i  no pretengui viure per sobre de les seves possibilitats ,  pensant que es pot generar riquesa sense produir i sense treballar. Penso, que en comptes d´anar afegint més coses a un currículum que encara no tenim resolt, hauríem d´anar pensant que som els adults qui tenim la responsabilitat d´ incorporar aquests valors  i la transmissió vindrà tot seguit.
 

Views: 27

Comment

You need to be a member of Societat Catalana de Pedagogia to add comments!

Join Societat Catalana de Pedagogia

Comment by Carme Rider Serra on May 21, 2012 at 9:54pm

Adjunto el document amb la informació  relativa als 12 milions de dollars amb els que el PNC Bank ,  a través de la seva fundació,  ha finançat el projecte  FINANCIAL EDUCATION que porta a terme SESAM WORKSHOP i que consisteix  en l´elaboració d´uns materials per a famílies i escoles.
 PNC INVESTS $12 MILLION TO BOOST FINANCIAL EDUCATION; El concepte del finançament ha estat el de DONAR SUPORT A INICIATIVES ADREÇADES A COMPENSAR MANCANCES DE DETERMINATS GRUPS SOCIALS.

Jo diria que no hem pas de pensar en que ningú s´hagi posat al servei dels bancs, sinó que han buscat finançament  aprofitant  que arran de la crisi , molts grups socials reclamen aquest tipus de formació a les escoles.

Tenint en compte que el ministre Wert aposta per incorporar aquestes nocions a la nova educació per a la ciutadania ,  que a la propera edició de les proves PISA s´evaluarà la competència financera, i sabent la capacitat que arriben a tenir aquestes proves per condicionar el currículum, no es se´ns ha de fer estrany que a partir d´ara apareixin més materials com aquests.

És veritat que  amb els més petits és educació per al consum, però  va una mica més enllà i introdueix el concepte d´administració i captació de recursos  per obtenir una fita. Això ja és finançament.  

Pel que fa al desenvolupament d´habilitats amb caràcter financer, jo distingiria dues parts:

-La part tècnica: a partir de la qual els alumnes han d´aprendre  a utilitzar productes financers amb certa garantia  i que es podria fer des de l´escola,  integrat en els  continguts de medi social ( sectors de producció ) i aplicació en resolució de problemes matemàtics, per exemple .

- La part dels valors: el consum responsable, la solidaritat, l´administració dels recursos propis , la planificació… S´han d´incorporar per modelatge familiar. De res servirá intentar transmetre aquests valors  des de l´escola si els infants veuen que els seus pares mileuristes  han ampliat el crèdit hipotecari per comprar-se un Volvo  a pagar en  trenta anys.

Segueixo el diàleg:

Gerald S. Lesser va mnorir el 2010. Va deixar molt alt el prestigi de Sesame Street. Em temo que alguns se n'aprofiten. Mai es va desenvolupar un ensenyament instrumental sinó  un aprenentatge interessant, atractiu.

Demanar crèdits de finançament és ben neecssari als empresaris i insdustrials en aquest sistema econòmic de creixement il·limitat que s'acaba. Lamentablement, els ciutadans treballadors han hagut de recórrer a finançament per l'habitatge i per l'automòbil. A partrir d'aquí se'ls ha convidat a demanar finançament per a la primera comunió dels fills, per canviar el mobles... Qui els hi ha convidat n'ha dit facilitats de compra però en eralitat eren facilitats de venda. El ciutadà no-financer té dret a ser ben aconsellat per l'agent bancari on té els seus estavis i nòmina igual que té dret a què l'intervinguin quirúrgicament si li fa falta, no perquè el ciururgià hi guanyarà diners. Ja seria hora que l'Església Cristiana condemnés el préstec a interès; la usura ja està condemnada però tots porocurem no saber què és.

Martí Teixidó

Comment by Martí Teixidó on May 20, 2012 at 1:40am

No penso que se'n pugui dir educació financera ni econòmica. És eduaccació per al consum, A Catalunya el Departament d'Ensenyament el 1981 va fer un programa curricular de referència que ha quedat  oblidat.

¿És segur que Sesame Street ha fet el programa tv amb motiu de la crisi econòmica? Poso en dubte que el seu creador Gerry Lesser, amb qui he fet dos seminaris, hagi fet una instrumentació ideológica al servei dels bancs. És un bon coneixedor de la psicologia infantil i defensor de la infància.

Ja no podem seguir parlant de crisi econòmica. Ja ha quedat clar que és una estafa econòmica i no dels ciutadans, bons o mals consumidors. I si els bancs s'informen del client abans de donar-li un crèdit, també tenen el deure d'orientar-lo i no d'abusar de la seva posició dominant. Els qui juguen a la borsa juguen a guanyar o a perdre i han de jugar amb els excedents. Els ciutadans sense patrimoni tenen estalvis que posen a interès on els aconsellen els professionals de banca. Si no és així, deu ser que es tracta d'estorquidors i no de professionals. Martí Teixidó

Forum

La ciència dels electrodomèstics

Started by Future Learning (UB) in Títol exemple Mar 4, 2015.

CONSULTES SOBRE EL PILOTATGE DE LA PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA - Termòmetre Lingüístic - 2 Replies

Started by Carme Rider Serra in Títol exemple. Last reply by Carme Rider Serra May 21, 2014.

Events

Groups

© 2017   Created by Pere Marquès Graells.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service